V čem Vám může Fyzioterapie pomoci :

 

    - Bolesti pohybového aparátu

    - Bolesti zad, krku, jakož i veškeré poúrazové stavy

    - Dětská mozková obrna

    - Bolestivé stavy, vznikající po jednotvárném a jednostranném zatěžování organismu

    - Poranění vzniklá při sportu a jiné poúrazové stavy

    - Stav po cévní mozkové příhodě

    - Stav po infarktu myokardu

    - Příznaky vzniklé následkem stresu, anxiózní (úzkostné) stavy a bolesti hlavy

    - Pooperační stavy, zejména řešení svalové dysbalance (nerovnováhy), péče o jizvy vč. instruktáže

    - Svalové dysbalance a vadné držení těla u dětí a dospívajících

    - Funkční sterilita u žen

    - Bolesti zad v těhotenství

    - Detoxikace těla, podpora funkce imunitního systému 

    - Prevence vzniku, redukce a odstranění celulitidy